Kategorie
Ogłoszenia

VI Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Duszpasterskie 05.05.2024 r.

Z racji  I niedzieli miesiąca po mszy św. o godz. 12:30 odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca. Módlmy się: za przygotowujących się do I Komunii św. oraz święceń Diakonatu i Kapłaństwa.

Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które w kościołach  odprawiane są w dniach sprawowania Eucharystii. W miejscowościach,  w których nie ma świątyń, śpiewajmy Litanię Loretańską i pieśni maryjne przy krzyżach i figurach.

W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy: w poniedziałek 6 maja święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, w środę 8 maja Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski, w niedzielę 12 maja Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Tomasz Sabatowski  kawaler, Wierzchowo Dworzec

Joanna Witoszka         panna, Nowa Cerkiew       zap. III 

W sobotę 11 maja o godz. 10.00 w kościele parafialnym odbędzie się pierwsza próba dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

W każdą sobotę o godzinie 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy.

Młodzież  klas VIII, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz jej rodziców, zapraszamy na mszę św. i spotkanie z kapłanem,  za tydzień o godz. 11.00 do kościoła parafialnego.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 12 maja  prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Młyńska i Brzozowa. Serdecznie dziękujemy.

Pani Annie Modrzejewskiej i panom: Kazimierzowi Czułkowskiemu, Szymonowi Hamerskiemu i Piotrowi Zychowi z synami serdecznie dziękujemy za skoszenie trawy i wykonanie drobnych napraw w budynkach sakralnych w Wierzchowie Dworcu.

Kategorie
Ogłoszenia

V Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Duszpasterskie 28.04.2024 r.

29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Ustanowiony przez Episkopat Polski w 2002 roku. Ma na celu upamiętnienie księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu. Główne obchody odbędą się tradycyjnie w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy: w poniedziałek 29 kwietnia święto św. Katarzyny ze Sieny: dziewicy, doktora Kościoła, patronki Europy, w środę 1 maja wspomnienie św. Józefa robotnika, w czwartek 2 maja Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła ; w piątek 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; w sobotę 4 maja wspomnienie św. Floriana męczennika – patrona strażaków. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Nabożeństwa majowe, odprawiane będą w niedziele po mszach świętych, a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:30. W dni powszednie po mszach świętych sprawowanych wg tradycyjnego rozkładu tzn. w Wierzchowie Wsi w czwartki o godz. 17:00, w Bukowie w piątki o godz. 16:00 i w Wierzchowie Dworcu codziennie o godz. 18:00. W dniach w których Eucharystia nie jest sprawowana i w miejscowościach,  w których nie ma świątyń, śpiewajmy Litanię Loretańską i pieśni maryjne przy krzyżach i figurach. Niech polska tradycja maryjna, będzie zawsze żywa także w naszej parafii. Zachęcamy wszystkich, do licznego udziału w tej pięknej modlitwie Kościoła.

2 maja obchodzić będziemy Święto Flagi. Zadbajmy o to, aby na naszych domach, posesjach  powiewały flagi narodowe.

Ze względu na Uroczystość M.B. Królowej Polski  przypadającą w I piątek miesiąca ks. Józef odwiedzi chorych z sakramentami świętymi, w sobotę 4 maja.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Tomasz Sabatowski          kawaler, Wierzchowo Dworzec

Joanna Witoszka         panna, Nowa Cerkiew                 zap. II   

W piątek 3 maja,  przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki kraju. To dobra, jak się wydaje okazja, aby pomodlić się w intencji Ojczyzny, zastanowić nad swoim patriotyzmem, zrobić rachunek sumienia z wierności Ślubom Jasnogórskim Narodu Polskiego…. Jest to dzień wolny od pracy, zatem Msze św.  odprawiane będą według rozkładu niedzielnego.

Tego dnia poświęcone zostaną obrazy i ikony N.M.P. Nieustającej Pomocy. Matka Boża w tym wizerunku peregrynować będzie w rodzinach naszej parafii. Pragniemy, jak pisze do nas ks. bp. Ordynariusz, jako wspólnota diecezji pelplińskiej przygotować się do przyszłorocznego Roku Świętego 2025, by stać się – zgodnie z hasłem wybranym przez papieża Franciszka – Pielgrzymami nadziei, pośród zagubienia dzisiejszego świata i człowieka. Chcemy umocnić naszą wiarę, ożywić nadzieję, stać się świadkami miłości oraz znakiem jedności, zgody i pokoju.

Maryja Matka Nieustającej Pomocy, która stała się z woli Stolicy Apostolskiej Główną Patronką diecezji pelplińskiej, ma towarzyszyć nam na drodze przygotowań do Jubileuszu Roku Świętego. Zapraszamy ją więc, aby odwiedziła nasze domy i rodziny poprzez peregrynację jej wizerunku.

Wspólna modlitwa, zwłaszcza w formie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, będzie okazją do proszenia Jej w intencjach Kościoła powszechnego i naszej wspólnoty diecezjalnej. Oddamy Jej w opiekę parafie, kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich. W sposób szczególny pragniemy modlić się za nasze rodziny: małżonków, dzieci i osoby starsze oraz zawierzać ludzi młodych, poszukujących drogi własnego powołania, także do życia kapłańskiego i zakonnego. (…)

Proszę Was o przyjęcie Maryi w znaku jej ikony w domach i rodzinach. Powierzcie jej to, co leży Wam na sercu i błagajcie o jej nieustanną pomoc. Niech ten czas zawierzenia, czas przygotowania do Jubileuszu, czas dziękczynienia za dar Patronki Maryi nieustannie gotowej nas wspomagać, będzie czasem przemiany serc, przebaczenia i wzrostu wzajemnej miłości, ku czemu z serca błogosławię.

Wasz biskup Ryszard

Peregrynację rozpoczynamy wg. następującego porządku: Wierzchowo Wieś – od domu pani Elżbiety Saager, Wierzchowo Dworzec – od Państwa Modrzejewskich ul. Młyńska, Bukowo – od Pani Olszak, Jęczniki Wielkie – od Państwa Woźniaków.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 5 maja  prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Żytnia. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Duszpasterskie 21.04.2024 r.

IV Niedziela Wielkanocna  to Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna  ona  w Kościele Światowy Tydzień Modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy: we wtorek 23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski,  w środę 25 kwietnia Święto św. Marka, ewangelisty. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Tomasz Sabatowski                       kawaler, Wierzchowo Dworzec

Joanna Witoszka                             panna, Nowa Cerkiew  zap. I    

W każdą sobotę o godzinie 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 28 kwietnia  prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Słoneczna. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

III Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Duszpasterskie 14.04.2024 r.

Dzisiaj w kościele parafialnym, podczas mszy św. o godz. 11:00, odbędzie się poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii św. Po Eucharystii spotkanie rodziców i dzieci z kapłanem.

W trzecią niedzielę wielkanocną w Kościele katolickim w Polsce, odbywa się VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Jego myślą przewodnią są słowa z Dziejów Apostolskich „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”. Czytanie rozpoczyna XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Celem narodowego czytania Pisma świętego,  jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania Słowa Bożego zawartego na kartach Biblii, którą ojcowie Kościoła nazywali „listem Boga do ludzi”.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Piotr Maniak kawaler zam. w Lipce Gajowej i Agnieszka Grzegórska   panna  zam. w Wierzchowie        zap. III 

W każdą sobotę o godzinie 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy.

Mieszkańców Jęcznik Wielkich prosimy o składanie ofiar na kwiaty i sprzątanie kościoła parafialnego,  zgodnie z zaproponowaną listą, a tym którzy to uczynili (niejednokrotnie z wyprzedzeniem), serdecznie dziękujemy. Za wszelkie dobro świadczone na rzecz parafii i wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Bóg zapłać.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 21 kwietnia  prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Dworcowa od numeru 14 do końca. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

II Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Duszpasterskie 07.04.2024 r.

Druga Niedziela Wielkanocna w tradycji  Kościoła była dniem, w którym wyraźnie zaznaczano  obecność ochrzczonych w Wigilię Paschalną. Uczestniczący we Mszy św. ubrani byli w białe szaty. Stąd nazywano tę niedzielę białą lub przewodnią.  Jan Paweł II, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 r. ustanowił święto miłosierdzia dla całego Kościoła i zezwolił na użycie nazwy: „Druga Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego”. Tak stało się zadość prośbom Jezusa, skierowanym w prywatnych objawieniach do siostry Faustyny (por. dz. 299 i 699). Korzystajmy z łask, jakich Bóg chce nam udzielić w ogromie Miłosierdzia swego, zwłaszcza tych, które realizują się w sakramentach Pokuty i Eucharystii.

Decyzją Episkopatu Polski, od roku 2013,  Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która jest Świętem Patronalnym  Caritas, rozpoczynamy  w Kościele Tydzień Miłosierdzia – czas, w którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy wołają o pomoc. Osoby, które podjęły trud rezygnacji z drobnych przyjemności, prosimy o złożenie przy ołtarzu skarbonek z jałmużną wielkopostną.

Dzisiaj o godz. 11.00 w kościele parafialnym odprawiona będzie Msza św. dziękczynna za sakrament bierzmowania. Zapraszamy młodzież, która 7 marca przystąpiła do tego sakramentu oraz kandydatów z kl. VIII wraz z Rodzicami. Po Mszy św. spotkanie z kapłanem.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Piotr Maniak                   kawaler zam. Lipka Gajowa

Agnieszka Grzegórska   panna    zam. Wierzchowo           zap. II   

W niedzielę 14 kwietnia w kościele parafialnym, podczas mszy św. o godz. 11:00, odbędzie się poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii św. Po Eucharystii spotkanie rodziców i dzieci z kapłanem.

Za wszelkie dobro świadczone na rzecz parafii i wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii.  Serdeczne Bóg zapłać.

W każdą sobotę o godzinie 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 14 kwietnia  prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Dworcowa 8 – 12. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Wielkanoc

Ogłoszenia Duszpasterskie 31.03.2024 r.

Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Ponieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie pojawia  się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść.  Zanieśmy ją do naszych rodzin w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca.

Parafianom i gościom życzymy błogosławionych  świąt Wielkanocnych. Niech obfite dary, które przyniósł Zmartwychwstały Pan, wypełnią nasze codzienne życie w każdym jego wymiarze: osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy włączali się w uświetnienie liturgii Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych. Kołom Gospodyń Wiejskich, osobom przygotowującym świąteczny wystrój świątyń i troszczącym się o ich czystość, teraz i w ciągu całego roku. Dziękujemy Tym, za sprawą   których,  wiosennego blasku nabrały przydrożne krzyże, kapliczki i tereny przy kościołach. Słowa uznania i podziękowania, kierujemy do osób, które od wielu lat muzyką i śpiewem  ubogacają Eucharystię i inne nabożeństwa odprawiane w naszych kościołach. Dziękujemy za wszelkie dobro świadczone na rzecz parafii: życzenia świąteczne, produkty żywnościowe i wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy. Niech Zmartwychwstały Chrystus obficie błogosławi.

W Poniedziałek Wielkanocny msze święte będą odprawiane wg rozkładu niedzielnego.

Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny, jak każdego roku, przeznaczone są  na  potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

We wtorek 2 kwietnia przypada 19 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Zapraszamy do kościoła parafialnego na modlitewne czuwanie i oddanie czci Świętemu przez ucałowanie Jego relikwii. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 21:00,  a zakończy w godzinę śmierci Jana Pawła II o 21:37.

Najbliższy piątek przypada w Oktawie Wielkanocy, nie obowiązuje więc wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest to zarazem pierwszy piątek miesiąca, stąd też ks. Józef odwiedzać będzie chorych z sakramentami świętymi.

Przyszła, druga niedziela wielkanocna, nazywana jest białą, albo przewodnią. Od pewnego czasu tego dnia przeżywamy Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Prosimy o złożenie przy ołtarzu skarbonek z jałmużna postną.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jarosław Szarmach, stanu wolnego z Wierzchowa i Jolanta Gajtkowska, stanu wolnego z Wierzchowa     zap. III

Piotr Maniak, kawaler zam. Lipka Gajowa i Agnieszka Grzegórska,   panna zam. Wierzchowo    zap. I    

W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 w kościele parafialnym Msza św. dziękczynna za sakrament bierzmowania. Zapraszamy młodzież, która 7 marca przystąpiła do tego sakramentu oraz kandydatów z kl. VIII wraz z Rodzicami. Po Mszy św. spotkanie.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 7 kwietnia  prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Dworcowa, numery 2 – 6 . Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Niedziela Palmowa

Ogłoszenia Duszpasterskie 24.03.2024 r.

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnice Wielkiego Tygodnia. Niech najbliższe dni, a zwłaszcza dni Triduum Paschalnego, staną się okazją do pogłębionej refleksji nad swoim życiem. Zatroszczmy się przede wszystkim o przygotowanie duchowe. Zmartwychwstanie bowiem to radość płynąca z nawrócenia. Zadbajmy o przydrożne krzyże i kapliczki. Jest to wymowny znak naszej wiary. Dziękujemy tym parafianom, którzy od wielu lat dbają  o ich wygląd.

Okazja do spowiedzi przed świętami wielkanocnymi  jest dziś przed i podczas każdej mszy św. oraz od poniedziałku do środy w Wierzchowie Dworcu przed mszą św. wieczorną o godz. 17:30.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jarosław Szarmach         stanu wolnego z Wierzchowa

Jolanta Gajtkowska        stanu wolnego z Wierzchowa     zap. II

Liturgia Triduum Paschalnego sprawowana będzie wg następującego rozkładu:

Wielki czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się: w Bukowie o godz. 17:00; w Wierzchowie  Dworcu o godz. 18:00; w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.

Wielki piątek – dzień adoracji krzyża

Wieczorna Liturgia Wielkiego  Piątku rozpocznie się: w Bukowie o godz. 17:00; w Wierzchowie  Dworcu o godz. 18:00; w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły tzn. możemy spożyć tylko trzy posiłki bezmięsne w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Post dotyczy wszystkie osoby pełnoletnie do 60 roku życia. Nie obowiązuje dzieci, osób starszych i chorych. Ofiary składane przy adoracji krzyża przesyłane są na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego.

Wielka sobota – Liturgia wigilii paschalnej.

Wieczorna celebracja Wigilii Paschalnej rozpocznie się: w Bukowie o godz. 17:00; w Wierzchowie  Dworcu o godz. 18:00; w Wierzchowie Wsi o godz. 21:00 – ta liturgia zakończy się procesją rezurekcyjną. W Wielką sobotę do kościoła przychodzimy ze świecami.

Na adorację w Wielki Piątek i Wielką Sobotę zapraszamy pół godziny przed liturgią wieczorną.

Prosimy o piękne przygotowanie liturgii, świątyń, procesji rezurekcyjnych i o liczny osobisty udział w celebracjach, aby godnie przeżyć najważniejsze święta chrześcijaństwa.

Święcenie pokarmów na stół Wielkanocny w Wielką Sobotę

10:00 Bukowo PGR i Wierzchowo Dworzec

10:30 Bukowo Wieś i Jęczniki Wielkie

11:00 Płonica i Jęczniki Małe

11:30 Wierzchowo Wieś i Wierzchowo Dworzec

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego msze św. odprawione będą: w Wierzchowie Dworcu o godz. 6:00 (z procesją) i 12:30; w Bukowie o godz. 8:00; w Wierzchowie Wsi o godz. 11:00.

W Poniedziałek Wielkanocny msze święte będą odprawiane wg rozkładu niedzielnego.

Organizatorom i uczestnikom plenerowego nabożeństwa drogi krzyżowej serdecznie dziękujemy. Już dziś dziękujemy także, Paniom z Kół Gospodyń wiejskich i wszystkim włączającym się w przygotowanie kościołów na Święta Wielkanocne.

Kategorie
Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 17.03.2024 r.

Od V Niedzieli Wielkiego Postu w kościołach zasłania się krzyże. Zwyczaj ten znany był w Europie już w XIII w. Krzyże były wówczas bogato zdobione klejnotami. Postać Chrystusa wyrażała nie tyle umęczonego, co zwycięskiego Zbawiciela. Dziś znakiem zasłonięcia podkreśla się cierpienie i całkowite krzyżowe wyniszczenie  Chrystusa dla nas. Krzyże pozostają zasłonięte do liturgii Wielkiego Piątku, kiedy to centralnym punktem liturgii będzie adoracja Krzyża…

Od soboty 16 marca modlimy się po każdej mszy św. w Wierzchowie Dworcu, przez wstawiennictwo ŚW. ANDRZEJA BOBOLI I BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI , nowenną W INTENCJI OJCZYZNY, ZGODY NARODOWEJ I POSZANOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO. Zachęcamy także do włączenia się w tę modlitwę za pośrednictwem mediów, codziennie 20 minut po Apelu Jasnogórskim o godz. 21:20.

We wtorek 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. Jest to dzień imienin ks. Józefa Paliwody posługującego w naszej parafii. Dostojny solenizant odprawi we własnej intencji  mszę św. w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00. Będzie też okazja do złożenia życzeń, do czego serdecznie zachęcam.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę. Wykonane prace, należy przynieść do oratorium w Wierzchowie Dworcu w sobotę 23 marca na godzinę 17:00. Tam będą ocenione i nagrodzone, a w niedzielę palmową, przywędrujemy z palmami do kościoła na mszę św.

W piątek 22 marca w naszej parafii odprawione będzie tylko jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wierzchowie Wsi. Przejdziemy ulicami miejscowości (mniej więcej trasą procesji Bożego Ciała). Początek w kościele o godz. 19:00, zakończenie na cmentarzu przy grobach naszych bliskich. Zabierzmy ze sobą znicze, które na zakończenie nabożeństwa zostawimy na cmentarzu. Tego dnia nie będzie mszy św. w Bukowie i drogi krzyżowej w Wierzchowie Dworcu.

Okazja do spowiedzi przed świętami wielkanocnymi będzie w niedzielę 24 marca przed i podczas każdej mszy św. Kapłan pełni także posługę w konfesjonale w każdą sobotę w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w Wierzchowie Dworcu o godz. 17:30 i codziennie przed mszą św. wieczorną

Przyszła niedziela, jest Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Liturgia tej niedzieli wprowadzi nas w ostatni etap Wielkiego Postu. Na wszystkich mszach św. odbędzie się poświęcenie palm.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jarosław Szarmach         stanu wolnego z Wierzchowa

Jolanta Gajtkowska        stanu wolnego z Wierzchowa     zap. I

Starszemu małżeństwu z Bukowa dziękujemy za złożenie ofiary wysokości 1000 zł na potrzeby parafii. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii.

Prosimy  o przekazanie jednego procenta podatku na Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. KRS 0000061527, aby pieniądze trafiły do Wierzchowa w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%” należy wpisać kod: P33 Wierzchowo. Dokładne informacje na stronie internetowej parafii w zakładce Aktualności.

Przed kościołem zbierane są ofiary pieniężne do puszek na kwiaty do Bożego grobu i świąteczne dekoracje kościołów. Koła Gospodyń Wiejskich Wierzchowa i Jęcznik Wielkich oraz mieszkańców tych miejscowości, jak każdego roku, proszę o pomoc pani Małgorzacie Patalas w przygotowaniu świątyni na Wielkanoc. Pojawiła się też lista ofiarodawców z Jęcznik Wielkich na sprzątanie i kwiaty do kościoła parafialnego. Wszelkie datki na ten cel proszę przekazywać pani Małgorzacie Patalas, albo któremuś z księży.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 24 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Dworcowa numery nieparzyste. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 10.03.2024 r.

Dzisiaj o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Wierzchowie Wsi, odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. i ich rodziców.

W miniony czwartek odbyła się w naszej parafii wizytacja duszpasterska Ks. Bpa Ordynariusza Ryszarda Kasyny, która w parafiach przeprowadzana jest co 5 lat. Dotyczyła wymiaru duszpasterskiego, ekonomicznego i prawidłowości prowadzonej dokumentacji kancelaryjnej. Zwieńczeniem pobytu Ks. Bpa w naszej wspólnocie była msza św. podczas której udzielił sakramentu bierzmowania. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie wizytacji, a zwłaszcza: Ks. Józefowi za przygotowanie liturgii i młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, Radzie Parafialnej za mrówczą, nie widoczną dla oka, pracę dokumentacyjną, dyrektorom, nauczycielom, i administracji placówek szkolno wychowawczych, opiekunom Oratorium, rodzicom, młodzieży i dzieciom za radosną, pełną otwarcia i ludzkiej życzliwości atmosferę spotkań z ks. Biskupem. Niech Bóg Wszystkim udziela obfitego błogosławieństwa.

W każdą sobotę o 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. W tym czasie można  też skorzystać ze spowiedzi św.

Od V Niedzieli Wielkiego Postu w kościołach zasłania się krzyże. Zwyczaj ten znany był w Europie już w XIII w. Krzyże były wówczas bogato zdobione klejnotami. Postać Chrystusa wyrażała nie tyle umęczonego, co zwycięskiego Zbawiciela.Dziś znakiem zasłonięcia podkreśla się cierpienie i całkowite krzyżowe wyniszczenie  Chrystusa dla nas. Krzyże pozostają zasłonięte do liturgii WielkiegoPiątku, kiedy to centralnym punktem liturgii będzie adoracja Krzyża…

W tym roku Caritas Diecezji Pelplińskiej zbiera 1,5% podatku razem z Caritas Polska. Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska (która następnie przekaże je naszej diecezji). Numer KRS 0000198645. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są skarbonki wielkopostne.. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny i parafie zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. W tym roku nasza jałmużna wspiera remont i wyposażenie ochronki parafialnej dla dzieci w Papui Nowej Gwinei, gdzie posługę pełni pochodzący ze Skarszew ks. Michał Szulc. Skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary do puszek na kwiaty do Bożego grobu i świąteczne dekoracje kościołów. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 17 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Szkolna od numeru 13 do końca. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 03.03.2024 r.

Serdecznie witamy  ks. Roberta Sierotę, salezjanina z Debrzna, który prowadzi, rozpoczynające się dziś, Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głoszone są na wszystkich mszach św., a w poniedziałek, wtorek i środę: w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00 i w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Zachęcamy do takiego ułożenia zajęć domowych i zawodowych, aby znaleźć czas na wzięcie udziału w tych świętych ćwiczeniach i skorzystanie ze spowiedzi św.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej  odbędą się w dniach  4 – 6  marca w godzinach przedpołudniowych.

Dziś, po mszy św. o godz. 12:30, zapraszam do oratorium w Wierzchowie Dworcu na krótkie spotkanie Radę Parafialną.

Także dziś w kościele parafialnym na Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się obrzęd dopuszczenia kandydatów do sakramentu bierzmowania i złożenie przez nich prośby do Ks. Biskupa o udzielenie tego sakramentu. Po Eucharystii spotkanie dla młodzieży oraz ich Rodziców.

W czwartek 7 marca w naszej parafii odbędzie się wizytacja duszpasterska, którą przeprowadzi ks. Bp. Ryszard Kasyna, Ordynariusz naszej diecezji. W ramach wizytacji Ks. Bp. Udzieli sakramentu bierzmowania grupie młodzieży, odwiedzi szkoły i placówkę wychowawczą, będzie gościł w domu chorej i u młodej katolickiej rodziny. Spotka się także w oratorium z dziećmi, ich rodzicami i przedstawicielami Rady Parafialnej. Po liturgii wieczornej spożyje kolację w gronie kapłanów i uda się do Pelplina. Wizytacje takie odbywają się co 5 lat.

W przyszłą niedzielę 10 marca o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Wierzchowie Wsi, odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. i ich rodziców.

Drogę krzyżową w naszej parafii odprawiamy w piątki. W Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Gorzkie Żale  w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:00.

W każdą sobotę o 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. W tym czasie można  też skorzystać ze spowiedzi św.

W tym roku Caritas Diecezji Pelplińskiej zbiera 1,5% podatku razem z Caritas Polska. Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska (która następnie przekaże je naszej diecezji). Numer KRS 0000198645. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są skarbonki wielkopostne.. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny i parafie zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. W tym roku nasza jałmużna wspiera remont i wyposażenie ochronki parafialnej dla dzieci w Papui Nowej Gwinei, gdzie posługę pełni pochodzący ze Skarszew ks. Michał Szulc. Skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 3 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Szkolna numery 6 -12 (do torów). Serdecznie dziękujemy.

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE WIERZCHOWO

03 – 06. 03. 2024 r.

Niedziela 03 marca

  8:00 – Wierzchowo Dworzec

  9:30 – Bukowo

11:00 – Wierzchowo

12:30 – Wierzchowo Dworzec

poniedziałek, wtorek, środa

17:00 – Bukowo

18:00 – Wierzchowo Dworzec

19:00 – Wierzchowo Wieś

SZKOŁA

PONIEDZIAŁEK  I  WTOREK  04 – 06. 03. 2024 r.

BUKOWO

7.45 – 9.00 – kl. 0 – V – sala gimnastyczna szkoły (spotkanie rekolekcyjne)

WIERZCHOWO  DWORZEC

9.30 – 10.45 – kl. 0 – V – kościół (spotkanie rekolekcyjne)

11.00 – 12.15 – kl. VI – VIII – kościół (spotkanie rekolekcyjne)

ŚRODA  06. 03. 2024 r.

BUKOWO

7.45 – 9.00 – kl. 0 – V – kościół (spowiedź i Msza św.)

WIERZCHOWO  DWORZEC

9.30 – 10.45 – kl. 0 – V – kościół (spowiedź i Msza św.)

11.00 – 12.15 – kl. VI – VIII – kościół (spowiedź i Msza św.)

Rekolekcje  głosi  ks. Robert Sierota SDB