Kategorie
Ogłoszenia

Druga niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 13.03.2022 r.

Dzisiaj w Kościele polskim  przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i darami materialnymi, poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspieramyposługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną polskich misjonarzy, podejmowaną w blisko stu krajach świata.Na ten cel przed kościołem przeprowadzana jest zbiórka pieniężna do puszek. Ofiarodawcom rozumiejącym potrzeby bardzo ubogich, często egzotycznych dla nas Kościołów, składamy serdeczne Bóg  zapłać.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. i ich rodziców odbędzie się dziś w kościele parafialnym w Wierzchowie Wsi o godz. 10:30

Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki: w Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  W pierwsze piątki miesiąca we wszystkich kościołach po mszach świętych wg tradycyjnego rozkładu tzn. w Bukowie o godz. 16:00, w Wierzchowie Wsi o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00. Gorzkie Żale  śpiewamy w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:00.

W sobotę 19 marca przypada liturgiczna Uroczystość św. Józefa. Jest to także dzień imienin ks. Józefa Paliwody posługującego w naszej parafii. Pamiętajmy o życzeniach i modlitwie w intencji dostojnego solenizanta.

W przyszłą niedzielę 20 marca rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do 23 marca.  W niedzielę nauki rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich mszach św., a w poniedziałek, wtorek i środę: w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00 i w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Rekolekcje wygłosi  salezjanin ks. Damian Okroj z Debrzna. Zachęcamy do takiego ułożenia zajęć, aby znaleźć czas na wzięcie udziału w tych świętych ćwiczeniach i skorzystanie ze spowiedzi św. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej  odbędą się w dniach  21 – 23 marca w godzinach przedpołudniowych.

Państwu Teresie i Krzysztofowi Szymańskim z Jęcznik Małych dziękujemy za  przelew wysokości 500 zł na naprawę dachu kościoła parafialnego. Napływały także wpłaty różnej wysokości od anonimowych darczyńców. Dachy: kościoła i plebanii zostały naprawione, komin wymurowany. Koszt wykonanych napraw to 5000 zł. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Bóg zapłać.

Przy wyjściu z kościoła są jeszcze do zabrania skarbonki Wielkopostne, do których składamy ofiary pieniężne zaoszczędzone dzięki podjętym przez nas wyrzeczeniom, rezygnacji z drobnych przyjemności. Jest to dar naszego miłosierdzia. Stąd też skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Parafia MB Królowej Polski w Człuchowie organizuje pielgrzymkę do Włoch. Termin: 03 – 14.08.2022 r. , koszt: 2500 zł + 400 euro. Szczegóły dla zainteresowanych na plakatach i u ks. Sebastiana Kowalskiego pod nr tel. 889 405 782.

Pani sołtys Halinie Kulińskiej za zorganizowanie zbiórki, a wszystkim mieszkańcom Wierzchowa Wsi za ofiary złożone na wywiezienie śmieci z cmentarza serdecznie dziękujemy. Tym razem faktura została wystawiona na sumę 683, 62 zł.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 20 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca mieszkających przy ul. Dworcowej numery 8 – 12. Serdecznie dziękujemy.

10 kwietnia w Niedzielę Palmową organizowany jest wyjazd na Diecezjalny Dzień Młodzieży w Kościerzynie. O godz. 11:00 wyjazd autokaru spod zamku w Człuchowie (ul. Kościelna 2)
O godz. 19.30 powrót na miejsce wyjazdu. Opiekę nad młodzieżą będą sprawowały siostry Franciszkanki z Człuchowa. Koszt wyjazdu 25 złotych. Zapisy i kontakt w razie pytań – ks. Sławomir Chabior 509 409 443. Każdy uczestnik powinien mieć, podpisaną przez rodziców lub opiekunów, zgodę na wyjazd w której będą podane jego dane: imię i nazwisko uczestnika, PESEL, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer kontaktowy rodzica/opiekuna. Treść zgody: Wyrażam zgodę na wyjazd … na Diecezjalny Dzień Młodzieży w Kościerzynie w dniu 10 kwietnia 2022r. pod opieką S. Darii Madajczyk.

Kategorie
Ogłoszenia

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 06.03.2022 r.

Dziś z racji  I niedzieli miesiąca odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca. Módlmy się o pokój na Ukrainie.

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu, który zaprasza nas do pogłębionej refleksji nad swoim życiem w kontekście wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom. Podejmijmy raz jeszcze szczery wysiłek przemiany, nawrócenia, oderwania się od grzechu, od tego, co nie jest zgodne z Bożymi przykazaniami, co oddziela nas od miłości Boga i człowieka. Niech ten czas będzie okazją do poczynienia dobrych postanowień, naprawienia wyrządzonych krzywd i pojednania z bliźnimi. W zbliżeniu się do Boga  może nam pomóc  udział w wielkopostnych nabożeństwach, na które zapraszamy.

Drogę Krzyżową odprawiać będziemy w piątki: w Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  W pierwsze piątki miesiąca we wszystkich kościołach po mszach świętych wg tradycyjnego rozkładu tzn. w Bukowie o godz. 16:00, w Wierzchowie Wsi o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00. Gorzkie Żale  śpiewać będziemy w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:00.

We wtorek 8 marca w diecezji naszej obchodzić będziemy święto rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej w Pelplinie. Jest to już 550 rocznica.

W piątek 11 marca o godz. 18:30 w kościele parafialnym w  Wierzchowie Wsi odbędzie się spotkanie przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Po części organizacyjnej kandydaci wezmą udział w nabożeństwie drogi krzyżowej o godz. 19:00.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. i ich rodziców odbędzie się w kościele parafialnym w Wierzchowie Wsi w niedzielę 13 marca o godz. 10:30

20 marca rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do 23 marca.  W niedzielę nauki rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich mszach św., a w poniedziałek, wtorek i środę: w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00 i w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Rekolekcje wygłosi  salezjanin ks. Damian Okroj z Debrzna. Zachęcamy do takiego ułożenia zajęć, aby znaleźć czas na wzięcie udziału w tych świętych ćwiczeniach i skorzystanie ze spowiedzi św. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej  odbędą się w dniach  21 – 23 marca w godzinach przedpołudniowych.

Pan Ryszard Żychski złożył w ofierze na naprawę dachu kościoła parafialnego  100 zł. Po 100 i 200 zł. przekazali anonimowi darczyńcy z Bukowa, Wierzchowa Wsi i Dworca w sumie 500 zł. Dach został naprawiony, komin na plebanii wymurowany. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Bóg zapłać.

W minioną niedzielę i w Środę Popielcową zebraliśmy do puszek na pomoc Ukrainie 2130 zł. Dziękujemy za ofiarność.

W przyszłą niedzielę w Kościele polskim  przeżywać będziemy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i darami materialnymi, poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspieramy posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną polskich misjonarzy, podejmowaną w blisko stu krajach świata. Na ten cel przed kościołem przeprowadzana będzie zbiórka pieniężna do puszek. Ofiarodawcom rozumiejącym potrzeby bardzo ubogich, często egzotycznych dla nas Kościołów, składamy serdeczne Bóg  zapłać.

Prosimy, aby przy wyjściu z kościoła zabrać skarbonki Wielkopostne, do których należy składać ofiary pieniężne zaoszczędzone dzięki podjętym przez nas wyrzeczeniom, rezygnacji z drobnych przyjemności. Jest to dar naszego miłosierdzia. Stąd też skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 13 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca mieszkających przy ul. Dworcowej numery 2 – 6. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Ósma Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 27.02.2022 r.

Tegoroczny karnawał dobiega końca. Mądrość biblijna podpowiada, że na wszystko jest w życiu   czas, także na zabawę. Biorąc udział w zabawach, balach, dyskotekach, pamiętajmy o poszanowaniu zasad wiary katolickiej.

2 marca, Środą Popielcową rozpocznie się Wielki Post. Obrzęd posypania głów popiołem jest zewnętrznym znakiem wejścia na drogę nawrócenia i przemiany serca poprzez modlitwę, jałmużnę, post i inne uczynki pokutne. Przypominamy, że w Popielec, wiernych od 18 do 60 roku życia obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia; pozostałe posiłki powinny być ograniczone  co do ilości. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku, oraz Środę Popielcową. Podejmijmy gorliwie przesłanie Wielkiego Postu, byśmy jak najlepiej mogli wejść w misterium świąt wielkanocnych. Msze św. tego dnia będą odprawione w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu  o godz. 18:00, a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00

Drogę Krzyżową odprawiać będziemy w piątki w Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  W pierwsze piątki miesiąca we wszystkich kościołach po mszach świętych wg tradycyjnego rozkładu tzn. w Bukowie o godz. 16:00, w Wierzchowie Wsi o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00. Gorzkie Żale  śpiewać będziemy w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:00.

Najbliższy piątek to I Piątek miesiąca przed południem ks. Józef odwiedzi chorych z sakramentami świętymi, a okazja do spowiedzi św. będzie przed każdą mszą św. Spróbujmy pojednani z Bogiem i ludźmi wejść w czas Wielkiego Postu.

Państwo Teresa i Henryk Adamczykowie, pan Krzysztof Adamczyk i anonimowi darczyńcy z Bukowa złożyli w ofierze na naprawę dachu kościoła parafialnego po 200 zł. Małżeństwo emerytów z Bukowa na ten sam cel przekazało 1000 zł. Na usuwanie szkód powstałych po wichurach, mamy obecnie 2500 zł. Tym bardziej serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Bóg zapłać.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zadeklarowały i dostarczyły rozmaite źródła ogrzewania alternatywnego na czas udrożnienia, złamanego przez wichurę, komina na budynku plebanii. Pozwoliły one w miarę komfortowo przetrwać dwie doby. To piękny i miły akt międzyludzkiej solidarności. Bóg zapłać.

Wierzchowo Dworzec: O zakup kwiatów i przygotowanie kościoła na niedzielę 6 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca mieszkających przy ul. Dworcowej numery  nieparzyste. Serdecznie dziękujemy.

Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dni Otwarte. Odbędą się one w soboty 12 marca i 23 kwietnia 2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Collegium Marianum od dwóch lat jest szkołą koedukacyjną z męskim internatem. Od lat cieszy się nie tylko bogatą historią, ale wysokim poziomem nauczania. Kształtuje też ducha katolickiego wśród swoich wychowanków. Bliższe informacje na temat jej działalności można znaleźć na stronie: www.collegiummarianum.pl 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia „Jestem, bo JESTEŚ! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8)”, które odbywać się będą od 18 do 20 marca 2022 roku. Ta forma skupienia ma być pomocą dla młodych (uczniów szkół średnich, maturzystów i studentów) w rozeznaniu ich drogi życiowej. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego.

„Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich, otacza opieką osoby dotknięte pandemią. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej pomocy. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy”.

Apel Biskupa Pelplińskiego w sprawie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie

Opublikowano: 25 lutego 2022

Siostry i Bracia,

Stojąc w obliczu szaleństwa wojny na Ukrainie, odczuwamy niepokój i troskę, ale też wierzymy, że Bóg jest większy i silniejszy od zła. W naszych sercach jest solidarność i wola pomocy wobec tych, którzy cierpią w wyniku agresji i inwazji.

W związku z powyższym proszę, aby w każdym kościele i kaplicy w diecezji pelplińskiej modlono się codziennie w intencji pokoju. Ta modlitwa niech stanie się również naszą osobistą i rodzinną.  Dzisiaj oraz w Środę Popielcową na zakończenie Mszy Świętych odśpiewamy  Suplikacje, prosząc Miłosiernego Boga o zmiłowanie oraz obronę od powietrza, głodu, ognia i wojny. Ponadto Środa Popielcowa – zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka – niech będzie także dniem postu w intencji pokoju.

Siostry i Bracia, jestem przekonany, że w każdym z nas jest również potrzeba wyrażenia solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia w materialny sposób. Stąd dzisiaj i w najbliższą środę po Mszach Świętych organizujemy zbiórkę do puszek na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza dla uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce. Akcję pomocy będzie koordynować Caritas diecezjalna wraz z Caritas Polska. Jako diecezja przygotowujemy się również do przeznaczenia miejsc, w których mogliby zostać przyjęci uchodźcy z Ukrainy, a ponadto wszystkie środki zebrane w ramach corocznej, wielkopostnej akcji „Skarbonka Miłosierdzia”, zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.

Ogarniając modlitwą naszych bliźnich z Ukrainy, przeżywających pewnie najtrudniejsze chwile w życiu,  proszę raz jeszcze Was o modlitwę, zaufanie Bogu i okazanie pomocy materialnej braciom i siostrom, których dotknęła tragedia wojny.

Prosząc Pana Życia o zmiłowanie i pokój, z serca wszystkim błogosławię.

Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna

Kategorie
Ogłoszenia

Siódma Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 20.02.2022 r.

Państwu: Anicie i Markowi Woźniakom, Annie i Robertowi Adamczykom dziękujemy za ofiary wysokości  200  i 300 zł złożone na naprawę dachu kościoła parafialnego. Ogółem na ten cel od ofiarodawców wpłynęło 2400 zł. a 1700 zł od ubezpieczyciela. Co razem daje kwotę 4100 zł. Za prace wykonane dotąd, wraz z zakupionymi dachówkami (500 zł) zapłacono 3200 zł. Otrzymaliśmy także w darze od cegielni w Pile 120 dachówek. Na dalsze działania które podjęte zostaną jak tylko pogoda na to pozwoli pozostał 900 zł. Tym bardziej serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Bóg zapłać.

We wtorek 22 lutego przypada Święto katedry św. Piotra Apostoła w środę 23 lutego wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika, a w czwartek 24 lutego miesięczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.  Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jowita Kordyka         stanu wolnego zam. w Płonicy

Patryk Jankowski     stanu wolnego zam. w Wierzchowie zap. 3          

Wierzchowo Dworzec: O zakup kwiatów i przygotowanie kościoła na niedzielę 27 lutego prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca mieszkających przy ul. Szkolnej od numeru 13 do końca. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Szósta Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 13.02.2022 r.

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na remont Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Bóg zapłać ofiarodawcom.

Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i ofiary składane na potrzeby kościoła. Przekazywane osobiście, wrzucane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Serdeczne Bóg zapłać.

W poniedziałek 14 lutego przypada Święto świętych mnicha Cyryla i biskupa Metodego – patronów Europy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jowita Kordyka         stanu wolnego zam. w Płonicy

Patryk Jankowski       stanu wolnego zam. w Wierzchowie    zap. II

Wierzchowo Dworzec: O zakup kwiatów i przygotowanie kościoła na niedzielę 20 lutego prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca mieszkających przy ul. Szkolnej numery 6 – 12 (do torów) . Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Piąta Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 06.02.2022 r.

Dziś z racji  I niedzieli miesiąca odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca. Módlmy się w intencji sióstr zakonnych i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

W piątek 11 lutego w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego.  Ustanowiony  trzydzieści lat temu przez św. Jan Paweł II, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują. Tego dnia każda osoba, która czuje się chora lub ukończyła 60 rok życia, podczas mszy św. może przyjąć sakrament chorych. Wcześniej należy przystąpić do spowiedzi, czyli być w stanie łaski uświęcającej. Msze św. Odprawione będą w Bukowie o godz. 16:00 i w Wierzchowie Dworcu o 18:00

11 lutego 50 urodziny obchodzi Pan Andrzej Orzlowski pomagający na plebanii w różnych sprawach gospodarczych. Dostojnemu Jubilatowi życzymy, przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki, wszelkich potrzebnych łask Boga na każdy dzień życia i polecamy w modlitwie.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Jowita Kordyka         stanu wolnego zam. w Płonicy

Patryk Jankowski       stanu wolnego zam. w Wierzchowie    zap. I

Wierzchowo Dworzec: O zakup kwiatów i przygotowanie kościoła na niedzielę 13 lutego prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca mieszkających przy ul. Szkolnej numery 1 – 5 i nowe domy . Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Czwarta Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 30.01.2022 r.

Jutro przypada Uroczystość św. Jan Bosko – Ojca i nauczyciela młodzieży, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. Po mszy św. w Wierzchowie Dworcu udzielone zostanie błogosławieństwo relikwiami świętego. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W środę 2 lutego przeżywać będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego w naszej polskiej tradycji nazywane Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Do kościoła przynosimy  świece – gromnice,  aby je pobłogosławić. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Jest to także Dzień Życia Konsekrowanego. Stąd też po wszystkich mszach św. zbierane są ofiary  pieniężne do puszek na pomoc zakonom klauzurowym. Msze św. tego dnia odprawiane będą: w Bukowie o godz. 16:00, w Wierzchowie Wsi o godz. 17:00, a w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00. Na godzinę 17,00 do kościoła parafialnego zapraszamy ze świecami dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców.

W czwartek 3 lutego przypada wspomnienie liturgiczne św. Błażeja. Po mszach św. udzielane będzie błogosławieństwo, za wstawiennictwem tego świętego, które chroni przed chorobami gardła. W sobotę 5 lutego, liturgia wspomina św. Agatę – dziewicę i męczennicę.

W tym tygodniu zniknie z kościołów bożonarodzeniowy wystrój. Wszystkim osobom, które dekorowały świątynie naszej parafii i zadbają o uprzątnięcie dekoracji składamy serdeczne Bóg zapłać.

Najbliższy piątek to I Piątek miesiąca przed południem ks. Józef odwiedzi chorych z sakramentami świętymi, a okazja do spowiedzi św. będzie przed każdą mszą św.

Paniom Irenie Ledzie i Zofii Jurewicz dziękujemy za ofiary wysokości 100 i 50 zł. złożone na naprawę dachu kościoła parafialnego. Dziękujemy także za wszelkie przejawy życzliwości i wszystkie ofiary składane na potrzeby kościoła. Przekazywane osobiście, wrzucane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Serdeczne Bóg zapłać.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 6 lutego prosimy mieszkańców  Jęcznik Małych mieszkających w bloku nr 19 . Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Trzecia Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 23.01.2022 r.

Postanowieniem Papieża Franciszka przypadająca dziś  Trzecia Niedziela Zwykła roku liturgicznego obchodzona jest w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji, czytaniu i rozszerzaniu słowa Bożego.

Dziś podczas mszy św. o godz. 10:30 w Wierzchowie Wsi odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i jej rodziców.

Jutro 24 stycznia Kościół wspomina w liturgii św. Franciszka Salezego, doktora Kościoła. Żył na przełomie XVI/XVII wieku. Jest patronem dziennikarzy oraz prasy katolickiej gdyż na murach i parkanach rozlepiał ulotki zawierające zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. W kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę: „Więcej much złapie się na kroplę miodu niż na całą beczkę octu”. Św. Jan Bosko wybrał Go na patrona założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego, któremu od imienia świętego dał nazwę Salezjanie.

We wtorek obchodzić będziemy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w środę wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, a w piątek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.

Osoby modlące się systematycznie na różańcu zapraszamy do włączenie się w tworzenie drugiej Róży Żywego Różańca. Potrzeba jeszcze 10 osób. Chętnych (kobiety i mężczyzn)  prosimy o zgłoszenie się do któregoś z kapłanów.

Mieliśmy nadzieję, że ogłoszenia o naprawie dachu kościoła parafialnego były ostatnie w tej kadencji, ale nadzieja okazała się płonna. Ponownie podejmujemy walkę z połataniem dziur, powstałych w innych miejscach dachu i dokładamy jeszcze naprawy elementów drewnianych wieży, które także ucierpiały.Tym bardziej więc dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby kościoła. Przekazywane osobiście, wrzucane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Serdeczne Bóg zapłać.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 30 stycznia prosimy mieszkańców  Jęcznik Małych mieszkających w bloku nr 18 . Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Druga Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 16.01.2022 r.

Ofiary składane dziś na tacę  przeznaczone są na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Bóg zapłać ofiarodawcom.

W 2015 roku Seminarium Pelplińskie podjęło inicjatywę „Mostu Modlitewnego” , polega ona na tym , że  wspólnota seminaryjna modli się za poszczególne parafie naszej diecezji i prosi o taką modlitwę w intencji alumnów, wykładowców, moderatorów i pracowników seminarium, jak również o nowe powołania do stanu kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W każdy czwartek alumni modlą się na różańcu o powołania wraz z słuchaczami diecezjalnej rozgłośni Radia Głos, każdego dnia wspólnota seminaryjna trwa na adoracji Najświętszego Sakramentu, prosząc o błogosławieństwo dla parafii, która danego dnia jest otaczana modlitwą, a w każdą środę sprawowana jest Eucharystia w intencji parafii, które w danym tygodniu włączone są w „Most Modlitewny”. Nasza parafia połączy się „Mostem Modlitewnym” ze wspólnotą seminaryjną jutro w poniedziałek 17 stycznia. W Wierzchowie Dworcu po mszy św. wieczornej odprawione będzie nabożeństwo powołaniowe. Prosimy także o komunie święte i indywidualne modlitwy zanoszone tego dnia w intencji powołań.

18 stycznia pod hasłem: „ Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)” rozpocznie się, mający już ponad stuletnią tradycję, Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Niestrudzenie o potrzebie tej modlitwy przypominał św. Jan Paweł II.

W naszej parafii jest jedna Róża Żywego Różańca i kilka osób, które modlą się systematycznie na różańcu i chciałyby powołać do istnienia kolejną Różę. Osoby kochające różaniec i pragnące włączyć się w tę inicjatywę prosimy o zgłoszenie się do któregoś z kapłanów.

W piątek 21 stycznia przypada Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy w modlitwie o naszych  kochanych Babciach  i  Dziadkach, zarówno o tych żyjących jak i tych, którzy już odeszli do Pana.

W przyszłą niedzielę 23 stycznia, podczas mszy św. o godz. 10:30 w Wierzchowie Wsi odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i jej rodziców.

30 września 2019 r. Listem apostolskim „Aperuit illis”  Papież Franciszek postanowił, że Trzecia Niedziela Zwykła roku liturgicznego będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 23 stycznia. Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji, czytaniu i rozszerzaniu słowa Bożego.

Państwu: Kicińskim, Monice i Krzysztofowi Jankowskim, panu Jackowi Łysemu dziękujemy za ofiary wysokości  100 zł złożone na potrzeby kościoła. Za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii serdeczne Bóg zapłać.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 23 stycznia prosimy mieszkańców  Jęcznik Małych mieszkających w bloku nr 17 . Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Ogłoszenia Duszpasterskie 09.01.2022 r

Wspominając dzisiaj Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem chrześcijańskiego życia. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność dziecka Bożego. Zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Zatrzymajmy się  przy chrzcielnicy, by podziękować za dar dziecięctwa Bożego, a także po to, by zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za Kościół.

Zakończyliśmy tegoroczną kolędę. Jak wiemy odbyła się ona w trybie mieszanym. Modliliśmy się wspólnie podczas Eucharystii sprawowanych w intencji parafian poszczególnych miejscowości i odwiedzaliśmy domy na wyraźne zaproszenie rodzin. Za modlitwę, obecność i tworzenie pełnego życzliwości klimatu wieczernika na mszach św. serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za atmosferę przyjaźni, domowego ciepła i zatroskanie o dobro Kościoła odwiedzonym rodzinom. Wielkie Bóg zapłać za każdą ofiarę serca i ofiary materialne składane przy okazji kolędy. Niech Bóg wszelkie dobro nagradza swoimi łaskami.

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego narodzenia. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły. Jednak tradycyjnie zachowujemy bożonarodzeniowe dekoracje i przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem M. B. Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego. Bóg zapłać ofiarodawcom.

Państwu: Ewie i Krzysztofowi Kijko, Zofii i Florianowi Marchwickim, Barbarze i Jerzemu Prądzińskim dziękujemy za ofiary wysokości  100 zł złożone na naprawę dachu kościoła. Wśród ofiar kolędowych były także ofiary bezimienne na ten cel. Za wszystkie datki serdeczne Bóg zapłać składamy.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 16 stycznia prosimy mieszkańców  Jęcznik Małych mieszkających w blokach nr 15 i 16 . Serdecznie dziękujemy.