Kategorie
Ogłoszenia

II Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Duszpasterskie 16.04.2023 r.

Druga Niedziela Wielkanocna w tradycji  Kościoła była dniem, w którym wyraźnie zaznaczano  obecność ochrzczonych w Wigilię Paschalną. Uczestniczący we Mszy św. ubrani byli w białe szaty. Stąd nazywano tę niedzielę białą lub przewodnią.  Jan Paweł II, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 r. ustanowił święto miłosierdzia dla całego Kościoła i zezwolił na użycie nazwy: „Druga Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego”. Tak stało się zadość prośbom Jezusa, skierowanym w prywatnych objawieniach do siostry Faustyny (por. dz. 299 i 699). Kult  Miłosierdzia Bożego jest znakiem czasu. Każdy z nas winien korzystać z łask, jakich Bóg chce nam udzielić w ogromie Miłosierdzia swego, zwłaszcza tych, które realizują się w sakramentach Pokuty i Eucharystii.

Decyzją Episkopatu Polski, od roku 2013,  Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która jest ŚwiętemPatronalnym  Caritas, rozpoczynamy  w Kościele Tydzień Miłosierdzia – czas, w którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy wołają o pomoc. Jest to też czas, by wsłuchując się w Caritas – bijące serce Kościoła, odkryć na nowo, jak wielką miłością jesteśmy otoczeni. Osoby, które podjęły trud rezygnacji z drobnych przyjemności, prosimy o złożenie przy ołtarzu skarbonek z jałmużną wielkopostną.

Ofiarę 100 zł. na naprawę dachu kościoła w Bukowie złożyli: Pan Henryk Gągoł oraz  Zbigniew, Teresa i Marta  Briegmann (dotąd na ten cel zebrano 2000 zł). Na kwiaty i sprzątanie kościoła parafialnego w kwietniu po 100 zł. przekazali  Państwo: Teresa, Zbigniew i Marta  Briegmann oraz Stefania i Jacek Łysy. Za wszelkie dobro świadczone na rzecz parafii i wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii.  Serdeczne Bóg zapłać.

W każdą sobotę o godzinie 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

23 kwietnia w Kościele katolickim pod hasłem „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” obchodzona będzie Niedziela Biblijna i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które inauguruje 15 Tydzień Biblijny. W tym roku do lektury została wybrana Ewangelia według św. Marka.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 23 kwietnia  prosimy mieszkańców Jęcznik Małych blok nr 19. Serdecznie dziękujemy.