Kategorie
Ogłoszenia

V Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia Duszpasterskie 28.04.2024 r.

29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Ustanowiony przez Episkopat Polski w 2002 roku. Ma na celu upamiętnienie księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu. Główne obchody odbędą się tradycyjnie w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy: w poniedziałek 29 kwietnia święto św. Katarzyny ze Sieny: dziewicy, doktora Kościoła, patronki Europy, w środę 1 maja wspomnienie św. Józefa robotnika, w czwartek 2 maja Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła ; w piątek 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; w sobotę 4 maja wspomnienie św. Floriana męczennika – patrona strażaków. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Nabożeństwa majowe, odprawiane będą w niedziele po mszach świętych, a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:30. W dni powszednie po mszach świętych sprawowanych wg tradycyjnego rozkładu tzn. w Wierzchowie Wsi w czwartki o godz. 17:00, w Bukowie w piątki o godz. 16:00 i w Wierzchowie Dworcu codziennie o godz. 18:00. W dniach w których Eucharystia nie jest sprawowana i w miejscowościach,  w których nie ma świątyń, śpiewajmy Litanię Loretańską i pieśni maryjne przy krzyżach i figurach. Niech polska tradycja maryjna, będzie zawsze żywa także w naszej parafii. Zachęcamy wszystkich, do licznego udziału w tej pięknej modlitwie Kościoła.

2 maja obchodzić będziemy Święto Flagi. Zadbajmy o to, aby na naszych domach, posesjach  powiewały flagi narodowe.

Ze względu na Uroczystość M.B. Królowej Polski  przypadającą w I piątek miesiąca ks. Józef odwiedzi chorych z sakramentami świętymi, w sobotę 4 maja.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Tomasz Sabatowski          kawaler, Wierzchowo Dworzec

Joanna Witoszka         panna, Nowa Cerkiew                 zap. II   

W piątek 3 maja,  przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki kraju. To dobra, jak się wydaje okazja, aby pomodlić się w intencji Ojczyzny, zastanowić nad swoim patriotyzmem, zrobić rachunek sumienia z wierności Ślubom Jasnogórskim Narodu Polskiego…. Jest to dzień wolny od pracy, zatem Msze św.  odprawiane będą według rozkładu niedzielnego.

Tego dnia poświęcone zostaną obrazy i ikony N.M.P. Nieustającej Pomocy. Matka Boża w tym wizerunku peregrynować będzie w rodzinach naszej parafii. Pragniemy, jak pisze do nas ks. bp. Ordynariusz, jako wspólnota diecezji pelplińskiej przygotować się do przyszłorocznego Roku Świętego 2025, by stać się – zgodnie z hasłem wybranym przez papieża Franciszka – Pielgrzymami nadziei, pośród zagubienia dzisiejszego świata i człowieka. Chcemy umocnić naszą wiarę, ożywić nadzieję, stać się świadkami miłości oraz znakiem jedności, zgody i pokoju.

Maryja Matka Nieustającej Pomocy, która stała się z woli Stolicy Apostolskiej Główną Patronką diecezji pelplińskiej, ma towarzyszyć nam na drodze przygotowań do Jubileuszu Roku Świętego. Zapraszamy ją więc, aby odwiedziła nasze domy i rodziny poprzez peregrynację jej wizerunku.

Wspólna modlitwa, zwłaszcza w formie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, będzie okazją do proszenia Jej w intencjach Kościoła powszechnego i naszej wspólnoty diecezjalnej. Oddamy Jej w opiekę parafie, kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich. W sposób szczególny pragniemy modlić się za nasze rodziny: małżonków, dzieci i osoby starsze oraz zawierzać ludzi młodych, poszukujących drogi własnego powołania, także do życia kapłańskiego i zakonnego. (…)

Proszę Was o przyjęcie Maryi w znaku jej ikony w domach i rodzinach. Powierzcie jej to, co leży Wam na sercu i błagajcie o jej nieustanną pomoc. Niech ten czas zawierzenia, czas przygotowania do Jubileuszu, czas dziękczynienia za dar Patronki Maryi nieustannie gotowej nas wspomagać, będzie czasem przemiany serc, przebaczenia i wzrostu wzajemnej miłości, ku czemu z serca błogosławię.

Wasz biskup Ryszard

Peregrynację rozpoczynamy wg. następującego porządku: Wierzchowo Wieś – od domu pani Elżbiety Saager, Wierzchowo Dworzec – od Państwa Modrzejewskich ul. Młyńska, Bukowo – od Pani Olszak, Jęczniki Wielkie – od Państwa Woźniaków.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła  na niedzielę 5 maja  prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Żytnia. Serdecznie dziękujemy.