Kategorie
Ogłoszenia

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 26.02.2023 r.

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu, który zaprasza nas do pogłębionej refleksji nad swoim  życiem w kontekście wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom. Podejmijmy raz jeszcze szczery wysiłek przemiany, nawrócenia, oderwania się od grzechu, od tego, co nie jest zgodne z Bożymi przykazaniami, co oddziela nas od miłości Boga i człowieka. Niech ten czas będzie okazją do poczynienia dobrych postanowień, naprawienia wyrządzonych krzywd i pojednania z bliźnimi.

Drogę Krzyżową odprawiać będziemy w piątki w Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Gorzkie Żale  śpiewać będziemy w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:00.

Dzisiaj w kościele parafialnym o godz. 10:30 odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i jej Rodziców. Zapraszamy.

W I Czwartek m-ca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Na Mszę św. o godz. 17.00 w Wierzchowie Wsi zapraszamy ministrantów i ich Rodziców.

Najbliższy piątek to I Piątek miesiąca przed południem ks. Józef odwiedzi chorych z sakramentami świętymi, a okazja do spowiedzi św. będzie przed każdą mszą św. Spróbujmy pojednani z Bogiem i ludźmi wejść w czas Wielkiego Postu.

Od 4 marca w każdą sobotę o 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. W tym czasie będzie też okazja do spowiedzi św.

Osoby, które planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński, a nie przyjęły sakramentu bierzmowania zapraszamy na weekendowe rekolekcje „Pełnia Życia” w dniach 17-19 marca br. w Bysławku k. Tucholi. Zapisy do 10 marca, więcej informacji można znaleźć na plakacie (stronie internetowej parafii).

Ofiary pieniężne składane dzisiaj do puszek przeznaczone są na pomoc walczącej Ukrainie !!!

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są skarbonki Wielkopostne. Zabierzmy je do domów i zbierajmy ofiary pieniężne zaoszczędzone dzięki podjętym przez nas wyrzeczeniom, rezygnacji z drobnych przyjemności. Jest to dar naszego miłosierdzia. Stąd też skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl).Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy”. 

W przyszłą niedzielę w Kościele polskim  przeżywać będziemy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i darami materialnymi, poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspieramyposługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną polskich misjonarzy, podejmowaną w blisko stu krajach świata.Na ten cel przed kościołem przeprowadzana będzie zbiórka pieniężna do puszek. Ofiarodawcom rozumiejącym potrzeby bardzo ubogich, często egzotycznych dla nas Kościołów, składamy serdeczne Bóg  zapłać.

Panom Henrykowi i Andrzejowi Półczyńskim z Nowej Cerkwi dziękujemy za bezpłatne naprawienie dachu kościoła parafialnego. Przed nami naprawa dachu  w Bukowie, zniszczonego przez drzewa należące do gminy (kosztorys: 15 000 zł.) i umocowanie dachówek na kościele parafialnym. Za wszelkie ofiary na zrealizowanie tych prac dziękujemy.

Dziękujemy za dekoracje kościołów wprowadzające nas w klimat okresu liturgicznego: Wierzchowo Dworzec:  Kołu Gospodyń Wiejskich z Jęcznik Małych, panom z Jęcznik Małych i Wielkich oraz Pani Annie za stałą troskę o czystość obrusów, alb kapłańskich i bielizny kościelnej. Wierzchowo Wieś: Pani Małgorzacie Patalas i Marzannie Kuczępie.

Wierzchowo Wieś: Paniom Elżbiecie Saager i Annie Pankonin dziękujemy za ofiary złożone w lutym na kwiaty i porządki w kościele parafialnym. O taki gest solidarności w marcu prosimy państwa; Barbarę Skibę, Jolantę i Stanisława Gajtkowskich, Renatę i Marcina Saager, Iwonę i  Jacka Hamerskich. Dziękujemy także anonimowym darczyńcom, którzy za pośrednictwem skrzynki pocztowej, przekazali 200 zł. na naprawę dachu kościoła parafialnego.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 5 marca prosimy mieszkańców Jęcznik Małych mieszkających w domach nr  3, 4, 6 . Serdecznie dziękujemy.