Kategorie
Intencje

Intencje 10 – 17.03.24 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu  10.03.2024 r.

  8:00   + Marian Bednarek (od uczestników pogrzebu)

  9:30   + Józefa(f) Piwińska z okazji urodzin (od Hani Stalewskiej)

11:00   + Emil Grzegórski (13 r. śm.) i Wanda Foksa (13 r. śm.)

12:30   + Dariusz Sabatowski (w r. urodzin) i rodzice

11.03. – 17.03.2024 r.

Wierzchowo Dworzec 18:00      

Poniedziałek                – Za parafian

Wtorek                          + Stanisław(2 r. śm.) i Urszula Klimczak

Środa                             +

Czwartek                       +

Piątek                             +

Sobota                            +

Niedziela    

8:00            + Emil Grzegórski i zmarli z rodziny

12:30           + Telesfor Chmielewski, Marianna i Tadeusz Rochon, Krzysztof,         Jolanta i Stanisław Paczek, Ryszard Niewiński, zmarli z rodziny obojga stron. O łaskę nieba                                                                                                                                                                                   

Wierzchowo Wieś 17:00

Czwartek                         +      

Niedziela     

11:00         + Rodzice: Stefania i Stanisław, dziadkowie i zmarli z rodziny

Bukowo 16:00

Piątek                             +

Niedziela        

9:30         + Józefa(f) Piwińska (z okazji Imienin)

Kategorie
Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 10.03.2024 r.

Dzisiaj o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Wierzchowie Wsi, odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. i ich rodziców.

W miniony czwartek odbyła się w naszej parafii wizytacja duszpasterska Ks. Bpa Ordynariusza Ryszarda Kasyny, która w parafiach przeprowadzana jest co 5 lat. Dotyczyła wymiaru duszpasterskiego, ekonomicznego i prawidłowości prowadzonej dokumentacji kancelaryjnej. Zwieńczeniem pobytu Ks. Bpa w naszej wspólnocie była msza św. podczas której udzielił sakramentu bierzmowania. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie wizytacji, a zwłaszcza: Ks. Józefowi za przygotowanie liturgii i młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, Radzie Parafialnej za mrówczą, nie widoczną dla oka, pracę dokumentacyjną, dyrektorom, nauczycielom, i administracji placówek szkolno wychowawczych, opiekunom Oratorium, rodzicom, młodzieży i dzieciom za radosną, pełną otwarcia i ludzkiej życzliwości atmosferę spotkań z ks. Biskupem. Niech Bóg Wszystkim udziela obfitego błogosławieństwa.

W każdą sobotę o 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. W tym czasie można  też skorzystać ze spowiedzi św.

Od V Niedzieli Wielkiego Postu w kościołach zasłania się krzyże. Zwyczaj ten znany był w Europie już w XIII w. Krzyże były wówczas bogato zdobione klejnotami. Postać Chrystusa wyrażała nie tyle umęczonego, co zwycięskiego Zbawiciela.Dziś znakiem zasłonięcia podkreśla się cierpienie i całkowite krzyżowe wyniszczenie  Chrystusa dla nas. Krzyże pozostają zasłonięte do liturgii WielkiegoPiątku, kiedy to centralnym punktem liturgii będzie adoracja Krzyża…

W tym roku Caritas Diecezji Pelplińskiej zbiera 1,5% podatku razem z Caritas Polska. Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska (która następnie przekaże je naszej diecezji). Numer KRS 0000198645. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są skarbonki wielkopostne.. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny i parafie zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. W tym roku nasza jałmużna wspiera remont i wyposażenie ochronki parafialnej dla dzieci w Papui Nowej Gwinei, gdzie posługę pełni pochodzący ze Skarszew ks. Michał Szulc. Skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary do puszek na kwiaty do Bożego grobu i świąteczne dekoracje kościołów. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary: przekazywane osobiście, składane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 17 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Szkolna od numeru 13 do końca. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Ogłoszenia

III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 03.03.2024 r.

Serdecznie witamy  ks. Roberta Sierotę, salezjanina z Debrzna, który prowadzi, rozpoczynające się dziś, Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głoszone są na wszystkich mszach św., a w poniedziałek, wtorek i środę: w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00 i w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Zachęcamy do takiego ułożenia zajęć domowych i zawodowych, aby znaleźć czas na wzięcie udziału w tych świętych ćwiczeniach i skorzystanie ze spowiedzi św.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej  odbędą się w dniach  4 – 6  marca w godzinach przedpołudniowych.

Dziś, po mszy św. o godz. 12:30, zapraszam do oratorium w Wierzchowie Dworcu na krótkie spotkanie Radę Parafialną.

Także dziś w kościele parafialnym na Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się obrzęd dopuszczenia kandydatów do sakramentu bierzmowania i złożenie przez nich prośby do Ks. Biskupa o udzielenie tego sakramentu. Po Eucharystii spotkanie dla młodzieży oraz ich Rodziców.

W czwartek 7 marca w naszej parafii odbędzie się wizytacja duszpasterska, którą przeprowadzi ks. Bp. Ryszard Kasyna, Ordynariusz naszej diecezji. W ramach wizytacji Ks. Bp. Udzieli sakramentu bierzmowania grupie młodzieży, odwiedzi szkoły i placówkę wychowawczą, będzie gościł w domu chorej i u młodej katolickiej rodziny. Spotka się także w oratorium z dziećmi, ich rodzicami i przedstawicielami Rady Parafialnej. Po liturgii wieczornej spożyje kolację w gronie kapłanów i uda się do Pelplina. Wizytacje takie odbywają się co 5 lat.

W przyszłą niedzielę 10 marca o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Wierzchowie Wsi, odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. i ich rodziców.

Drogę krzyżową w naszej parafii odprawiamy w piątki. W Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Gorzkie Żale  w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:00.

W każdą sobotę o 17:30 w kościele w Wierzchowie Dworcu jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. W tym czasie można  też skorzystać ze spowiedzi św.

W tym roku Caritas Diecezji Pelplińskiej zbiera 1,5% podatku razem z Caritas Polska. Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska (która następnie przekaże je naszej diecezji). Numer KRS 0000198645. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są skarbonki wielkopostne.. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny i parafie zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. W tym roku nasza jałmużna wspiera remont i wyposażenie ochronki parafialnej dla dzieci w Papui Nowej Gwinei, gdzie posługę pełni pochodzący ze Skarszew ks. Michał Szulc. Skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 3 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworca ul. Szkolna numery 6 -12 (do torów). Serdecznie dziękujemy.

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE WIERZCHOWO

03 – 06. 03. 2024 r.

Niedziela 03 marca

  8:00 – Wierzchowo Dworzec

  9:30 – Bukowo

11:00 – Wierzchowo

12:30 – Wierzchowo Dworzec

poniedziałek, wtorek, środa

17:00 – Bukowo

18:00 – Wierzchowo Dworzec

19:00 – Wierzchowo Wieś

SZKOŁA

PONIEDZIAŁEK  I  WTOREK  04 – 06. 03. 2024 r.

BUKOWO

7.45 – 9.00 – kl. 0 – V – sala gimnastyczna szkoły (spotkanie rekolekcyjne)

WIERZCHOWO  DWORZEC

9.30 – 10.45 – kl. 0 – V – kościół (spotkanie rekolekcyjne)

11.00 – 12.15 – kl. VI – VIII – kościół (spotkanie rekolekcyjne)

ŚRODA  06. 03. 2024 r.

BUKOWO

7.45 – 9.00 – kl. 0 – V – kościół (spowiedź i Msza św.)

WIERZCHOWO  DWORZEC

9.30 – 10.45 – kl. 0 – V – kościół (spowiedź i Msza św.)

11.00 – 12.15 – kl. VI – VIII – kościół (spowiedź i Msza św.)

Rekolekcje  głosi  ks. Robert Sierota SDB

Kategorie
Intencje

Intencje 03-10.03.24 r.

III Niedziela Wielkiego Postu  03.03.2024 r.

  8:00   + Stefania Drawska (od uczestników pogrzebu)

  9:30   + Jadwiga , Stanisław i rodzice obojga stron

11:00   + Józefa (f) Piwińska (od Klubu Seniora z Wierzchowa)

12:30   + Zofia, Jan, Jacek Krause i dziadkowie obojga stron

04.03 – 10.03.2024 r.

Wierzchowo Dworzec 18:00     

Poniedziałek    +

Wtorek               +

Środa                  + Stefan Erward

Czwartek      + Mszy św. nie będzie (bierzmowanie w k. parafialnym)

Piątek                  +

Sobota                 + Urszula

Niedziela    

8:00            + Marian Bednarek (od uczestników pogrzebu)

12:30          + Dariusz Sabatowski (w r. urodzin) i rodzice

Wierzchowo Wieś 19:00

Poniedziałek                  +

Wtorek                           +

Środa                             +

Czwartek    17:00          + Bierzmowanie      

Niedziela     

11:00         + Józefa (f) Piwińska (od Klubu Seniora z Wierzchowa)

Bukowo 17:00

Poniedziałek                +

Wtorek                          +

Środa                             +

Piątek    16:00               +

Niedziela        

9:30         + Józefa(f) Piwińska z okazji urodzin (od Hani Stalewskiej

03.03. – 02.04.2024 r. śp. Jacek Śmietana greg.

Kategorie
Intencje

Intencje 25.02-03.03.24 r

II Niedziela Wielkiego Postu  25.02.2024 r.

  8:00   + Stanisław Milkowski (z okazji urodzin)

  9:30   + Józef, Genowefa i Roman Trzeciakowie

11:00   + Jan Prądziński w r. śm.

12:30   + Zenon Bartoszek 3 r. śm.

26.02 – 03.03.2024 r.

Wierzchowo Dworzec 18:00

Poniedziałek                  – Dziękczynna za otrzymane łaski

Wtorek                            – Za parafian

Środa                              +

Czwartek                        +

Piątek                             +

Sobota                            + Marian Tumanik (od firmy pogrzebowej)

Niedziela    

8:00            + Stefania Drawska (od uczestników pogrzebu)

12:30          + Zofia, Jan, Jacek Krause i dziadkowie obojga stron

Wierzchowo Wieś 17:00

Czwartek                         +

Piątek                             +      

Niedziela     

11:00         + Józefa (f) Piwińska (od Klubu Seniora z Wierzchowa)

Bukowo 16:00

Piątek      +

Niedziela        

9:30         +

Kategorie
Ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 25.02.2024 r.

Dzisiaj w Kościele polskim  przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i darami materialnymi, poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspieramyposługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną polskich misjonarzy, podejmowaną w blisko stu krajach świata.Na ten cel przed kościołem przeprowadzana jest zbiórka pieniężna do puszek. Ofiarodawcom rozumiejącym potrzeby bardzo ubogich, często egzotycznych dla nas Kościołów, składamy serdeczne Bóg  zapłać.

Droga krzyżowa odprawiana jest w piątki. W Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Gorzkie Żale  w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:30.

W tym roku Caritas Diecezji Pelplińskiej zbiera 1,5% podatku razem z Caritas Polska. Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska (która następnie przekaże je naszej diecezji). Numer KRS 0000198645. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są skarbonki wielkopostne.. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny i parafie zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. W tym roku nasza jałmużna wspiera remont i wyposażenie ochronki parafialnej dla dzieci w Papui Nowej Gwinei, gdzie posługę pełni pochodzący ze Skarszew ks. Michał Szulc. Skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Najbliższy piątek to I Piątek miesiąca przed południem ks. Józef odwiedzi chorych z sakramentami świętymi, a okazja do spowiedzi św. będzie przed każdą mszą św.

W każdą sobotę o 17:30 w kościele w Wierzchowie dworcu jest wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. W tym czasie jest też okazja do spowiedzi św.

3 marca rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do 6 marca. W niedzielę nauki rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich mszach św., a w poniedziałek, wtorek i środę: w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00 i w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Rekolekcje wygłosi  salezjanin ks. Robert Sierota z Debrzna. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej  odbędą się w dniach  4 – 6 marca w godzinach przedpołudniowych.

W przyszłą niedzielę 3 marca, po mszy św. o godz. 12:30, zapraszam do oratorium w Wierzchowie Dworcu na krótkie spotkanie Radę Parafialną.

Za tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym na Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się obrzęd dopuszczenia kandydatów do sakramentu bierzmowania i złożenie przez nich prośby do Ks. Biskupa o udzielenie tego sakramentu. Po Eucharystii spotkanie dla młodzieży oraz ich Rodziców.

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 3 marca prosimy mieszkańców Wierzchowa Dworzec ul. Szkolna numery 1-5 i nowe domy. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Intencje

Intencje 18 – 25.02.24 r.

I Niedziela Wielkiego Postu  18.02.2024 r.

  8:00   + Stanisław Piekarz gr.

  9:30   + Rodzice: Jadwiga i Teofil; bracia: Jan, Bogdan, Bolesław Kowalczyk

11:00   – Dziękczynna Barbara Prądzińska 70 r. ur.

12:30   +Zbigniew (2 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Jelińskich i Zwiewków

19.02 – 24.02.2024 r.

Wierzchowo Dworzec 18:00        

Poniedziałek                  +

Wtorek                            +

Środa                             + Chrzestni Helena i Mieczysław

Czwartek                       + Stanisława Tumanik, rodzice obojga stron i bliscy zmarli

Piątek                             +

Sobota                            +

Niedziela    

8:00            + Stanisław Milkowski (z okazji urodzin)

12:30          + Stanisław

Wierzchowo Wieś 17:00

Czwartek                         – Za parafian

Niedziela     

11:00         + Jan Prądziński w r. śm.

Bukowo 16:00

Piątek                            +

Niedziela        

9:30        +

Kategorie
Ogłoszenia

I Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Duszpasterskie 18.02.2024 r.

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu, który zaprasza nas do pogłębionej refleksji nad swoim  życiem w kontekście wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom. Podejmijmy raz jeszcze szczery wysiłek przemiany, nawrócenia, oderwania się od grzechu, od tego, co nie jest zgodne z Bożymi przykazaniami, co oddziela nas od miłości Boga i człowieka. Niech ten czas będzie okazją do poczynienia dobrych postanowień, naprawienia wyrządzonych krzywd i pojednania z bliźnimi.

Drogę Krzyżową odprawiać będziemy w piątki w Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Gorzkie Żale  śpiewać będziemy w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:30.

Dziękujemy za dekoracje kościołów wprowadzające nas w klimat okresu liturgicznego.

W każdą sobotę o 17:30 w kościele w Wierzchowie dworcu jest wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. W tym czasie jest też okazja do spowiedzi św.

Osoby, które planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński, a nie przyjęły sakramentu bierzmowania zapraszamy na weekendowe rekolekcje „Pełnia Życia” w dniach 1 – 3 marca br. w Bysławku k. Tucholi.

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są skarbonki wielkopostne.. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny i parafie zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. W tym roku nasza jałmużna wspiera remont i wyposażenie ochronki parafialnej dla dzieci w Gusap (diecezja Madang) w Papui Nowej Gwinei, gdzie posługę pełni pochodzący ze Skarszew ks. Michał Szulc. Skarbonki z ofiarami przynosimy do kościoła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W tym roku Caritas Diecezji Pelplińskiej zbiera 1,5% podatku razem z Caritas Polska. Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska (która następnie przekaże je naszej diecezji). Numer KRS 0000198645. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

W przyszłą niedzielę w Kościele polskim  przeżywać będziemy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i darami materialnymi, poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspieramyposługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną polskich misjonarzy, podejmowaną w blisko stu krajach świata.Na ten cel przed kościołem przeprowadzana będzie zbiórka pieniężna do puszek. Ofiarodawcom rozumiejącym potrzeby bardzo ubogich, często egzotycznych dla nas Kościołów, składamy serdeczne Bóg  zapłać.

3 marca rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do 6 marca. W niedzielę nauki rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich mszach św., a w poniedziałek, wtorek i środę: w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu o godz. 18:00 i w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00.  Rekolekcje wygłosi  salezjanin ks. Robert Sierota z Debrzna. Zachęcamy do takiego ułożenia zajęć, aby znaleźć czas na wzięcie udziału w tych świętych ćwiczeniach i skorzystanie ze spowiedzi św. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej  odbędą się w dniach  4 – 6 marca w godzinach przedpołudniowych.

Kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych, zapraszamy na spotkanie – próbę  do kościoła parafialnego w Wierzchowie Wsi w sobotę 24 lutego o godz. 10:00. 

Wierzchowo Dworzec: O przygotowanie kościoła na niedzielę 25 lutego prosimy mieszkańców Wierzchowa dawny PGR i Muzolf. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Intencje

Intencje 11 – 18.02.24 r.

Szósta Niedziela Zwykła  11.02.2024 r.

  8:00   +  Jacek, Zofia, Jan Krauze i dziadkowie obojga stron

  9:30   + Stanisław Piekarz gr. 11

11:00   – Amelia Prądzińska 18 r. ur.

12:30   +  Irena Luśtoń 1 r. śm.

12.02 – 18.02.2024 r.

Wierzchowo Dworzec 18:00         

Poniedziałek                       +

Wtorek                                +  

Środa – popielec                 + Stanisław Piekarz gr.

Czwartek                             +

Piątek                                   +

Sobota                                  +

Niedziela    

8:00    + Stanisław Piekarz gr.

12:30  + Zbigniew (2 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Jelińskich i Zwiewków

Wierzchowo Wieś 17:00

Popielec – 19:00                 – za parafian

Czwartek                              +

Niedziela     

11:00           – Dziękczynna Barbara Prądzińska 70 r. ur.

Bukowo 16:00

Popielec – 17:00                 + Łukasz Wolak gr

Piątek                                  +

Niedziela        

9:30             + Rodzice: Jadwiga i Teofil; bracia: Jan, Bogdan, Bolesław Kowalczyk

Kategorie
Ogłoszenia

VI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie 11.02.2024 r.

14 lutego, Środą Popielcową rozpocznie się Wielki Post. Obrzęd posypania głów popiołem jest zewnętrznym znakiem wejścia na drogę nawrócenia i przemiany serca poprzez modlitwę, jałmużnę, post i inne uczynki pokutne. Przypominamy, że w Popielec, wiernych od 18 do 60 roku życia obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia; pozostałe posiłki powinny być ograniczone  co do ilości. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku, oraz w Środę Popielcową. Podejmijmy gorliwie przesłanie Wielkiego Postu, byśmy jak najlepiej mogli wejść w misterium świąt wielkanocnych. Msze św. tego dnia będą odprawione w Bukowie o godz. 17:00, w Wierzchowie Dworcu  o godz. 18:00, a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00

Drogę Krzyżową odprawiać będziemy w piątki. W Bukowie i Wierzchowie Dworcu po mszy św. a w Wierzchowie Wsi o godz. 19:00 (bez mszy św.).  Gorzkie Żale  śpiewać będziemy w niedziele po mszach św., a w Wierzchowie Dworcu po mszy św. o godz. 12:30.

We środę 14 lutego przypada Święto świętych mnicha Cyryla i biskupa Metodego – patronów Europy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i ofiary składane na potrzeby kościoła. Przekazywane osobiście, wrzucane na tacę czy wpłacane na rachunek bankowy parafii. Serdeczne Bóg zapłać.

Wierzchowo Dworzec: o przygotowanie kościoła na niedzielę 18 lutego prosimy Mieszkańców Jęcznik Małych dom nr 19. Serdecznie dziękujemy.